Rreth Nesh

Radio “Ngjallja” është radio lokale me karakter socialkulturor, që transmeton 24 orë drejtpërdrejt në valët 88.5 MHz, në zonën e Tiranës dhe Durrësit. Kjo radio, përfshin të gjithë moshat.

Që prej prillit të vitit 1998, kur filloi transmetimin e saj, ajo ofron një program mjaft të gjerë e të larmishëm për shoqërinë shqiptare, me muzikë të përzgjedhur kryesisht klasike, të lehtë, dhe kishtare, si dhe emisione. Emisionet janë informative, ku përfshihen lajme, radio-kronika, radio-reportazhe, meditime, lutje, emisione shpirtërore, social-kulturore, historike me karakter edukativ, duke synuar rritjen e vlerave shpirtërore si dhe të njohurive dhe përjetimeve personale e shoqërore.

Që nga viti 2001 e gjer më sot radio transmeton 24 orë. Përgjatë viteve, radioja ka evoluar si në programacion ashtu edhe në personelin e saj. Në stafin e saj kanë kontribuar dhe kontribuojnë figura të njohura të fushës së kulturës e të artit si edhe teologë të njohur.

Radio mbështetet në kontributin vullnetar të mjaft dëgjuesve dashamirës, të cilët kontribuojnë me profesionalizmin e tyre përkatës, me zërin e tyre, me mendime dhe sugjerime, me kontribut mediatik dhe teknik, drejtpërdrejtë por edhe me kontributin e miqve, familjarëve dhe fëmijëve të tyre, me gjithcka që munden.