PROGRAMI I PLOTË NË RADIO “NGJALLJA” FM 88.5 MHz Radio “Ngjallja” Me Ju Per Nje Shoqeri Dashurie!

      Comments Off on PROGRAMI I PLOTË NË RADIO “NGJALLJA” FM 88.5 MHz Radio “Ngjallja” Me Ju Per Nje Shoqeri Dashurie!

E Enjte 01 SHKURT 2018

06:00 – Shenjtori i ditës
06:30–Leximi i Shkrimittë Shenjtë – Dhiata e Re
07:30 – Emisioni: “Nga urtesia e Solomonit”
08:00 – Shërbesa e Mëngjesores drejtpërdrejt nga Kisha Katedrale
09:30 – Jerondikon
10:00 – Cikli “Besimi i krishterë orthodhoks”
11:00–Program me kenge te krishtera
11:30– Program me muzikë të zgjedhur klasike
12:30 – Leximi i librit : “ Gjurme nga kerkimi i Transhendentes” me autor Fortlumturia e Tij +Anastasi”
13:00 – Ritransmetim i emisionit per muziken kishtare dhe bizantine nga Aleksander Dimroci
14:00–Emisioni për fëmijë: “Mësoj për Perëndinë”
14:30 –Emisioni “Lutja, përvoja e përjetësise”
15:00 – Apostulli, Ungjilli, Komenti i Ungjillit & Shenjtori i dites
16:00 – Muzike & Jerondikon Pj. 28 & Muzike
16:30 – Shërbesa e Mbrëmësores drejtperdrejt nga Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë
17:00 – Emisioni i drejtperdrejte“Rreth besimit te krishtere ortodoks”
18:30–Program me kenge te krishtera
19:00–Emisioni i drejtperdrejte i mbremjes nga Aleksander Dimroçi
20:00 – Program me muzikë të zgjedhur klasike
21:00 – Shërbesa e Pasdarkës
21:30– Cikli “Besimi i krishterë orthodhoks”
22:00 – Emisioni me poezi: “Mall per Parajsen”
22:30 – Emisioni “Leximi i Shkrimit të Shenjtë – Dhiata e Re”
23:00 – Emisioni: “Jete Shenjtoresh”
23:30 – Emisioni: “Jerondikon”
00:30 –Emisioni “Lutja, përvoja e përjetësise”
02:00–Emisioni për fëmijë “Bibla për fëmijë”
02:30 – Cikli “Besimi i krishterë orthodhoks”
03:00 – Leximet Biblike nga Shkrimi i Shenjte, Komenti & Shenjtori i dites
03:30 – Emisioni: “Jerondikon”
04:00 – Emisioni i drejtperdrejte “Rreth besimit te krishtere ortodoks”
05:00 – PROGRAM I PERZGJEDHUR MUZIKOR