Kontakt

RADIO “NGJALLJA”, FM 88.5 MHz

Na kontaktoni në:

Email: radiongjallja@yahoo.com

Facebook: http://www.facebook.com/RadioNgjallja

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-n9jGnbmgnKNGBUsjo_LGA

Na ndiqni online në:

Web: http://www.radiongjallja.org

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/radio-ngjallja-online

Gjithashtu Radio mirëpret nga dëgjuesit sugjerime, ndihmesë vullnetare, teknologjike etj. sipas mundësisë në kontaktet e sipërpërmendura, si edhe mbështetje ekonomike ne numrin tone te Llogarise ne Tirana Bank
“Radio Ngjallja”
IBAN: AL 43206 11042 0000 14030 2212 100

ME JU, PËR NJË SHOQËRI DASHURIE!