Zëri i së vërtetës që hyn në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, në shoqërinë tuaj dhe ju çlodh duke frymëzuar dhe inkurajuar jetën tuaj shpirtërore.